ebeden


ebeden
(A.)
[ اﺪﺑا ]
asla, hiçbir zaman.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • EBEDEN — (Ebedâ) Devamlı olarak. Kat â ve aslâ. Hiçbir vakit …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sobe — is. Genellikle kovalamaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sobelemek — i 1) Sobe diyerek ebeden önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığını bildirmek 2) mec. Yakalamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • VEDUD — Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb ı Hak.(Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin i evliya: Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük